หน้าหลัก / ข่าว/ประชาสัมพันธ์ / พ.ต.อ.เอนก พงษ์สวัสดิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

วันนี้  12  กันยายน  2561
เวลา  10.00 น.
พ.ต.อ.เอนก  พงษ์สวัสดิ์
ผกก.สภ.บางปะหัน
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน บริเวณลานเอนกประสงค์วัดทางกลาง ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา