หน้าหลัก / ข่าว/ประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรมารวิชัย (e-bidding)